پاسخ به: قیمت انجمن صنفی

    testi
    مشارکت کننده
    تنها کاری که میکردن همین اعلام قیمت بود که زحمت اون را هم دیگه به خودشون نمیدن